SV2006

Det här med textanalys tycker jag har varit väldigt svårt. Hur mycket ska man gå in i texten? Vad ska man diskutera med eleverna? Efter att ha läst Olle Josephssons bok Elevtexter tyckte jag att det var väldigt rörigt och allt snurrade i huvudet med de olika begreppen och varför man egentligen skulle vara så ingående med analysen. Vad är en bra text egentligen? Vad ska finnas med?

Det som nog gav mig mest i kursen var under fältdagen och fick se de egna elevtexterna och samtidigt dikutera med eleverna. Under besöket insåg jag hur värdefullt det är att få eleverna motiverade till att skriva. Såg ett exempel där resultatet  inte var så jättebra på min uppgift men han visade stolt upp en uppgift som han gjort hemma som verkligen var annorlunda.

15 okt 2014